Gói máy đếm lưu ý là một thiết bị tài chính nhỏ và chính xác để đếm nhanh tiền giấy mà không cần tháo băng giấy.

Nó chủ yếu được sử dụng để kiểm tra số tiền và phù hợp với các giao dịch như tài chính, trao đổi chứng khoán, dịch vụ kinh doanh, v.v.

Bills loại chân không đếm

Bills đếm nhanh mà không bị rách khỏi bó


  • Grace chân không tiền giấy truy cập với bánh xe& Trọng lượng nhẹ GV450. Grace chân không tiền giấy truy cập với bánh xe& Trọng lượng nhẹ GV450.
    Bàn thép Loại nhỏ gọn Gói tiền đếm tiền Máy tính để bàn Máy hút chân không Máy tính để bàn GV-870 là một thiết bị tài chính nhỏ và chính xác để nhanh chóng đếm tiền giấy mà không cần tháo băng giấy. Nó chủ yếu được sử dụng để kiểm tra số tiền và phù hợp với các giao dịch như tài chính, sàn giao dịch chứng khoán, dịch vụ kinh doanh, v.v. Nó có thể đáp ứng nhiều ghi chú khác nhau, chẳng hạn như tiền giấy và hóa đơn tài liệu.
  • Đếm cao tốc độ ngân hàng Grace Bundle Ghi chú Đếm máy GV550 Đếm cao tốc độ ngân hàng Grace Bundle Ghi chú Đếm máy GV550
    Di chuyển - với bánh xe& Trọng lượng nhẹ cho người ngân hàng di chuyển thuận tiện.